Asia Discovery Туры Иссык-Куль 2018 Алаколь 2018

Экологический тур 2

Алматы - Тамгалы - Узун-Агач - Тамгалы-Тас - Алтын-Эмельский парк - Жаркент - Темерлык - Чарынский каньон - Тургенское ущелье - Иссыкское ущелье - Алматы

Описание тура