Asia Discovery Туры Иссык-Куль 2018 Алаколь 2018

Экологический тур 1

Алматы - Тамгалы Тас - Алтын-Эмельский Национальный парк - Басчи - Жаркент - Темерлык - Чарынский каньон - Жаланаш - Кольсайские озера - Алматы

Программа экологического тура 1

Описание тура